РИМ ПЕРНИК

ХЕМАТИТ

Хематитът е един от най-разпространените минерали на Земята. Това е железен оксид с химичен състав Fe2O3 и е най-важната руда на желязото. Той има голямо разнообразие от други приложения, но днес икономическото им значение е много малко в сравнение със значението на желязната руда.

След ІІ хил. пр.Хр. той е добиван на хиляди места по света с цел получаване на метала. През неолита обаче хората са използвали другите му свойства – за добиване на червена боя и полиращите му свойства. Това е материалът, с който се полират каменните оръдия.

Парчето масивен хематит е намерено до пещта на жилище от VІІІ хоризонт на Гълъбник.

При експеримент, проведен от Иван Стоилов - Бункера, от пигмента от това парче се получава точно светло червения цвят на ангобата на чернорисуваните съдове от VІІІ до Х хоризонт.