РИМ ПЕРНИК

 

 

 

През 1983 г. в Гълъбник беше проучена част от силно опожарена сграда от VІІІ хоризонт. ( LVI в.) Руините образуват 40 сантиметров пласт. Пожарът е бил локален – съседните сгради не са горели.

Както може да се очаква, покривът е паднал пръв – под стенните мазилки пластът е буквално боядисан в черно от изгорялата органика. В тоя черен пласт се откри малко чернорисувано гърне, пълно с овъглен нахут ( Cicer ) с малоазийски произход. На дъното на съдчето под семената имаше прешлен от Spondilus с диаметър 4,4 см. Несъмнено контекстът на находката може да се свърже с магическите (обредни?) практики за плодородие: голям кръгъл предмет се поставя при семето за посев, за да се роди едро зърно.