РИМ ПЕРНИК

 

ЕДНА МНОГО ДЪЛГА ОГЪРЛИЦА ОТ ГЪЛЪБНИК

 

През 198 3 г. в Гълъбник беше проучена част от силно опожарена сграда от VІІІ хоризонт. Деструкциите образуват 40 сантиметров пласт. Покривът е паднал пръв – под стенните мазилки пластът е черен от изгорялата органика. В тоя черен пласт на площ от около 1 кв. м се откриха разпилени и като части от наниз голямо количество обгорели маниста.

Те са два вида – минерални и органични.

Органичните в голямата си част са от черупки на мида денталиум. От пожара са много трошливи, и са почти изцяло черни или пепелно сиви. Имат диаметър от 2 до 4 мм и дължина от 3 до 8 мм. Има още един вид маниста от молюски. Те са направени от черупки на мида Spondilus . Имат бъчвовидна форма с диаметър от 5 до 10 мм и дължина от 5 до 17 мм и са пробити по дължина. Срещат се единични екземпляри с по още една дупка на най-изпъкналата част, както и няколко топчета. Откриха се и няколко пробити черупки на охлювчета в лошо състояние.

Минералните маниста са направени от мрамор, варовик и глинести шисти. Много малка част от тях са със запазен цвят. Повечето от пожара са станали сиво-кафяви. Имат идеално кръгла форма с диаметър от 3 до 5мм и дебелина от 1 до 3 мм. Диаметърът на всички дупки е 1,2 мм.

Общата дължина на всичките нанизи е 16,80м без да броим счупените и унищожените.

Венецът на тая находка е един нефритен разпределител, открит заедно с манистата, за радост в отлично състояние. Направен е от тъмнозелено парче нефрит с черни примеси. По форма представлява три тангенциално долепени бъчвовини маниста с обща дължина 22 мм и дебелина 8 мм.

В селища обикновено се намират само единични маниста, а такава находка от това време досега не е известна.

Анета Бакъмска