РИМ ПЕРНИК

 


.

ДЪРВЕСНИ ОСТАНКИ ОТ ГЪЛЪБНИК

 

Заради рязкото покачване на нивото на подпочвената вода по времето на ІV хоризонт, голямо количество негоряла дървесина се е запазила в пластовете от ІV и V хоризонт. В по-ранните три, макар че в момента са под нивото на подпочвената вода, дървесина липсва, защото е изтляла преди изсичането на горите да предизвика ерозията, която е причинила покачването на водното ниво.

Намерени са многобройни части от покривни конструкции. Запазена е дървесината на всички колове на постройките. Любопитен факт е, че повечето от тях са направени от ябълки и круши. Палеоботаниците определиха 16 вида дървесина, използвана в селището.