РИМ ПЕРНИК

 


 

КРЕМЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ ГЪЛЪБНИК

 

С оттеглянето на ледниците на север в края на VІІ хил. пр. Хр. настъпва екологична криза. Приспособените към студа животни също мигрират на север. Някои учени смятат, че всички хора от Балканите са мигрирали на север заедно с лова, от който са се изхранвали, а тук са дошли хора от Мала и Предна Азия и са донесли произвеждащата неолитна икономика.

Преди неолита кремъчната индустрия е била много високо развита. В Средна Западна България обаче няма находища на кремъчна суровина и за изработката на кремъчни инструменти кремък е донасян от далече. В раннонеолитното селище в Гълъбник, което е едно от най-старите на Балканите, кремъкът произхожда от района на Плевен и Никопол. Тоест запазени са старите вериги за доставка, които ново население, идващо от югоизток, не би могло да познава.

Макар и малко на брой, кремъчните находки от Гълъбник и Перник решават дългогодишен научен спор за произхода на неолитното население.