РИМ ПЕРНИК

СЛУЖИТЕЛИ


Венцислава КРУМОВА - директор
Валентина МАРИНОВА - главен счетоводител
Анета БАКЪМСКА - уредник "Археология"
Филип МИХАЙЛОВ - уредник "Археология"
Василка ПАУНОВА - гл. уредник "Археология"
Орлин РAЧЕВ - уредник "Археология"
Цвета БАКАРСКА - уредник "Етнология“
Милена КАРАМФИЛОВА - уредник "Възраждане"

Снежанка КОНСТАНТИНОВА - уредник "Най-нова история на България"
Йордан ПАНАЙОТОВ - уредник "Фондове"

Здравка КОРКУТОВА - уредник "Фондове"
Николай СИВКОВ - екскурзовод

Силва НОТЕВА - екскурзовод

Десислава МИЛАНОВА - екскурзовод
Росица КИРИЛОВА - фондопазител
Гергана НИКОЛОВА - художник

Красимира ДЖЕНКОВА - библиотекар
Вена БОЖКОВА - хигиенист