Етнография

Отдел „Етнография” е създаден през 1968 г.
Събрани са образци на материалната и духовна култура в Пернишка област. Проучени са традиционните народни тъкани, облекло, занаяти, календарни празници и обичаи, лечебни практики.
Обособени са колекции „Тъкани и черги”, „Носии”, „Накити”, „Бусинско грънчарство”, „Оръдия на труда”. Направено е задълбочено изследване на обичая „Сурва”.
Записани са фолклорни песни и умотворения, изпълнявани от обичани певци и разказвачи. Отделът разполага с богат фонд от над 8300 движими културни ценности.

Skip to content