Музеят

1b

Регионален исторически музей – Перник е създаден през 1953 г. като градски музей. През 1957 г. е открита първата експозиция. От 1959 г. прераства в Окръжен народен музей, а през 1968 г. се извършват административни и структурни промени и започва да се нарича Окръжен исторически музей. Музеят има общоисторически характер със следните отдели: “Археология”, “Етнография”, “История на България ХV-ХІХ в.”, “Нова и най-нова история”, “Фондове”. Разполага с ателие за реставрация и научна библиотека. Експозицията на Историческия музей е открита през 1973 г., обновена е през 1978 г. Във фондовете се съхраняват над 60 000 движими културни ценности. Оформени са следните колекции: праисторическа керамика, градски бит, оброчни плочки на Тракийския конник, иконна сбирка, нумизматична сбирка, етнографски тъкани, бусинска керамика, оръжие.
Освен дейностите по издирването, съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на Перник и региона, музеят реализира редица образователни програми и приложни ателиета.
Регионален исторически музей управлява обектите Средновековна крепост Перник и Подземен минен музей.

Skip to content