Проект "Ефективно съхранение на движими културни ценности"

Приключи проектът “Ефективно съхранение на движими културни ценности”.

По този проект Регионален исторически музей-Перник получи целева структурна подкрепа от Министерство на културата. Бяха финансирани разходи за електроенергия от януари до април 2023 г. Финансовата подкрепа осигури възможност движимите културни ценности в изложбените зали и фондохранилищата да бъдат съхранявани при подходяща температура.

С благодарност към Министерство на културата и пожелания за ползотворно партньорство в бъдеще!

Skip to content