Проект "Ефективно съхранение на движими културни ценности"

Регионален исторически музей-Перник получи целева структурна подкрепа от Министерство на културата.

По проекта са отпуснати средства за покриване на разходи за електроенергия за зимните месеци. По този начин във фондовете ще се осигури подходяща температура за съхранение на движимите културни ценности.

 

 

Skip to content