Ваканция в музея – лято 2023

За поредна година Регионален исторически музей - Перник организира летни занимания за деца и ученици. "Ваканция в музея" стартира на 3 юли (понеделник) и ще продължи до 31 август. Заниманията се провеждат от понеделник до петък, от 9.00 до 12.00 ч. Заповядайте!

Проект “Ефективно съхранение на движими културни ценности”

Приключи проектът "Ефективно съхранение на движими културни ценности". По този проект Регионален исторически музей-Перник получи целева структурна подкрепа от Министерство на културата. Бяха финансирани разходи за електроенергия от януари до април 2023 г. Финансовата подкрепа осигури възможност движимите културни ценности в изложбените зали и фондохранилищата да бъдат съхранявани при подходяща...

Проект “Ефективно съхранение на движими културни ценности”

Регионален исторически музей-Перник получи целева структурна подкрепа от Министерство на културата. По проекта са отпуснати средства за покриване на разходи за електроенергия за зимните месеци. По този начин във фондовете ще се осигури подходяща температура за съхранение на движимите културни ценности.    

Skip to content